Ako na to


Stránku Anketátor sme sa snažili vytvoriť tak, aby bola prehľadná, jednoduchá a použiteľná naozaj pre každého. Tu Vám prinášame návod na používanie a vysvetlenie jednotlivých funkcií.


Registrácia

Aby sa Vám sprístupnila väčšina funkcií, musíte si najskôr vytvoriť na serveri vlastný účet. Do registračného formulára sa dostanete kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa“, umiestnené vľavo v hlavnom hornom menu. Je potrebné vyplniť všetky políčka. E-mail musíte zadávať v platnom tvare, teda meno@domena.com. Odporúčame Vám zaregistrovať si účet na Váš reálny email, ktorý vlastníte, aby ste sa k účtu mohli dostať aj v prípade, že zabudnete heslo. Meno je obmedzené do dĺžky 30 znakov. Môžete sem uviesť buď svoje reálne meno a priezvisko alebo iba Vašu internetovú prezývku, teda nick. Vami zvolené heslo musí byť dlhé aspoň 6 znakov a odporúčame zvoliť si heslo kombinované zo znakov a číslic, aby ho nikto nemohol ľahko uhádnuť.


Prihlásenie

Ak máte vytvorený účet, prihlásite sa kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“, umiestnené na pravom okraji horného menu. Pri prihlasovaní musíte zadať Vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak je prihlásenie úspešné, automaticky vás presmeruje do Vášho užívateľského panelu.


Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli heslo k Vášmu účtu, tak pod prihlasovacím formulárom kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Potom Vám stačí zadať Váš e-mail, ktorým je Váš účet zaregistrovaný. Ak je platný, tak naň odošleme e-mail s novým vygenerovaným heslom, pozostávajúcim z kombinácie písmen a číslic. Samozrejme, môžete si ho ihneď po prihlásení zmeniť v správe účtu.

Vytvorenie ankety

Ak si chcete vytvoriť anketu, musíte byť v prvom rade prihlásený. K formuláru, slúžiacemu na vytvorenie ankety, sa dostanete buď z Vášho profilu kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť anketu“ alebo z hlavnej stránky s anketami. Pri vytváraní ankety musíte vyplniť otázku a zvoliť si typ odpovedí. Na výber máte: „Možnosti - jedna odpoveď“, „Možnosti - viac odpovedí“ alebo „Text zadaný užívateľom“. Pri voľbe textu zadaného užívateľom už nie je možné vyplniť aj jednotlivé možnosti. Respondent Vám odošle svoju odpoveď, buď ako anonym alebo pod svojím menom. Pri voľbe „Možnosti - jedna odpoveď“ môže respondent vybrať len jednu odpoveď a pri „Možnosti - viac odpovedí“ viac. Vyplniť musíte vždy minimálne dve možné odpovede. Týchto odpovedí môže byť maximálne desať. Ak necháte pole pre odpoveď prázdne, tak sa táto odpoveď do ankety nepridá. Pred vytvorením si dobre premyslite všetky možnosti a otázku, lebo potom ich už nebudete môcť meniť.


Vytvorenie dotazníka

Ak si chcete vytvoriť dotazník, musíte byť v prvom rade prihlásený. K formuláru, slúžiacemu na vytvorenie dotazníka, sa dostanete buď z Vášho profilu kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť dotazník“ alebo z hlavnej stránky s dotazníkmi. Najskôr si v prvom formulári zvolíte počet otázok, ktoré chcete do dotazníka vytvoriť a taktiež maximálny počet možností v každej jednej otázke. V druhom formulári musíte vyplniť meno dotazníka a popis. Meno by malo dotazník stručne charakterizovať a do popisu by ste mali Váš dotazník stručne opísať. Napríklad čoho sa týka, aké sú jeho ciele a o čom sú otázky, ktoré obsahuje. Ďalej si zvolíte typ odpovedí. Na výber máte: „Možnosti - jedna odpoveď“, „Možnosti - viac odpovedí“ alebo „Text zadaný užívateľom“. Pri voľbe textu zadaného užívateľom už nie je možné vyplniť aj jednotlivé možnosti. Respondent Vám odošle svoju odpoveď, buď ako anonym alebo pod svojím menom. Pri voľbe „Možnosti - jedna odpoveď“ môže respondent vybrať len jednu odpoveď a pri „Možnosti - viac odpovedí“ viac. Vyplniť musíte vždy minimálne dve možné odpovede. Ku každej otázke sa Vám pre ne vytvorí rovnaký počet polí, ktorý ste si zvolili v prvom formulári. ak teda nechcete použiť všetky tieto polia, tak ich stačí nechať prázdne. Napríklad ste si zvolili štyri otázky ale zistíte že ich potrebujete len 3 tak štvrté pole necháte prázdne. Otázky môžete po vytvorení dotazníka kedykoľvek pridávať či odstraňovať.


Zmena osobných údajov

Osobné údaje si môžete zmeniť vo Vašom profile v kolónke „Zmeniť osobné údaje“. Zmeniť si môžete e-mail a heslo. Pri oboch zmenách sa vyžaduje potvrdenie Vášho aktuálneho hesla kvôli bezpečnosti. Odporúčame zmeniť Váš e-mail obzvlášť, ak ste stratili prístup na ten,na ktorý je účet zaregistrovaný. Heslo odporúčame zmeniť hlavne, ak je Vaše aktuálne príliš slabé z hľadiska bezpečnosti alebo ak máte nové heslo vygenerované systémom.


Odstránenie ankety

Anketu odstránite vo Vašom profile v kolónke „Spravovať ankety“. Vypíše sa Vám zoznam všetkých ankiet a pod vami zvolenou kliknete na tlačidlo „vymazať“. Ak naozaj chcete anketu vymazať svoje rozhodnutie musíte ešte potvrdiť na ďalšej stránke. Dôkladne si Vaše rozhodnutie premyslite, pretože tento krok nie je možné vrátiť späť.


Odstránenie dotazníka

Dotazník odstránite vo Vašom profile v kolónke „Spravovať dotazníky“. Vypíše sa Vám zoznam všetkých dotazníkov a pod vami zvoleným kliknete na tlačidlo „vymazať“. Ak naozaj chcete dotazník vymazať svoje rozhodnutie musíte ešte potvrdiť na ďalšej stránke. Dôkladne si Vaše rozhodnutie premyslite, pretože tento krok nie je možné vrátiť späť.


Pozastavenie ankety alebo dotazníka

Ak chcete dočasne alebo natrvalo zastaviť možnosť hlasovania vo Vašej ankete alebo dotazníku, tak vo Vašom profile vyberte kolónku „Spravovať ankety“ alebo „Spravovať dotazníky“ a pri danom prieskume, ktorý chcete zastaviť, kliknite na tlačidlo „zastaviť“. Po tomto nebude možné v danej ankete/dotazníku dočasne hlasovať až kým ju neobnovíte kliknutím na tlačidlo „obnoviť“.


Zobrazenie priebežných výsledkov

Ak si chcete pozrieť priebežné výsledky Vašich ankiet alebo dotazníkov, prejdite do svojho profilu a vyberte tlačidlo „Spravovať ankety“ alebo „Spravovať dotazníky“. Pod každým týmto prieskumom máte možnosť „zobraziť“. Po kliknutí na toto tlačidlo sa Vám zobrazia priebežné výsledky. Zobrazí sa tiež počet ľudí, ktorý za danú možnosť hlasovali a taktiež ich percentuálny podiel.


Vynulovanie výsledkov

Vynulovať výsledky Vášho dotazníka alebo ankety môžete vo svojom profile v správe ankiet alebo dotazníkov. Pod konkrétnym prieskumom, kde chcete vynulovať výsledky, stačí kliknúť na tlačidlo „vynulovať“. Po tomto kroku budú hlasy pri všetkých možnostiach nastavené na nulu.


Zverejnenie výsledkov dotazníka

Ak chcete, aby boli priebežné výsledky Vášho dotazníka verejne dostupné každému užívateľovi a zobrazovali sa v sekcii dotazníkov „Zverejnené dotazníky“, tak v profile v správe dotazníkov kliknite na tlačidlo „zverejniť výsledky“ pri dotazníku, ktorý chcete zverejniť. Ak chcete výsledky tohto dotazníka znova urobiť neviditeľné pre verejnosť, kliknite na tlačidlo „skryť výsledky“. Verejné výsledky sa zobrazujú v reálnom čase. Teda s každým hlasovaním sa po aktualizovaní stránky priebežne menia. Odpovede, ktoré užívatelia vlastnoručne vpisujú do dotazníka sa zobrazujú len samotnému autorovi daného prieskumu.


Úprava dotazníkov

Váš dotazník môžete neustále upravovať. K jeho úprave sa dostanete z Vášho profilu kliknutím na tlačidlo „Spravovať dotazníky“ a potom na „zobraziť dotazník“ pri konkrétnom dotazníku. Z neho môžete otázky vymazávať alebo pridávať nové. Ostatné zostanú nedotknuté.


Export údajov do Excelu

Získané údaje z Vášho prieskumu môžete kedykoľvek exportovať do Excelu. Touto možnosťou sa Vám otvára množstvo spôsobov narábania s nimi. Nájdete ju v profile v sekcii „Spravovať ankety alebo „Spravovať dotazníky“. Jednoduchým kliknutím na ikonu Excelu pri danom prieskume, sa začne proces sťahovania.